Πολυμεσική αφίσα για δράσεις ποιοτικής εκπαίδευσης

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας θέλοντας να προάγει τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ επιδιώκει να παρέχει στους/στις μαθητές/τριες του μια όσο το δυνατόν πιο ποιοτική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος αγωγής υγείας «Εκφράζομαι, ενεργώ και μοιράζομαι μέσα από τον κόσμο των παραμυθιών» με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τον διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας Παπαγεωργίου Κυριάκο ΠΕ 11 , την υπεύθυνη του προγράμματος Καλελή Ζωή ΠΕ 02 ΕΑΕ και την Καραγιάννη Ελένη ΠΕ80 ΕΑΕ και σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες του ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας δημιούργησαν πολυμεσικές αφίσες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών της Βέροιας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, για δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ώστε να βοηθήσουν ενεργά στην επίλυση παγκόσμιων περιβαλλοντικών και μη προκλήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της πανδημίας που βιώνει η χώρα μας, η σχολική μας μονάδα θεώρησε ότι οι πολυμεσικές αφίσες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενημέρωση μεγαλύτερης μερίδας πληθυσμού του δήμου Βέροιας.

Έτσι λοιπόν, οι μαθητές/τριες του ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας δημιούργησαν μία πολυμεσική αφίσα για να σας ενημερώσουν για το πώς η περιβαλλοντική οργάνωση Αctionaid μπορεί να βοηθήσει να οργανωθούν δράσεις ποιοτικής εκπαίδευσης.