Πολυμεσική αφίσα για δράσεις τον εθελοντισμό και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις

Οι μαθητές/τριες του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Εκφράζομαι, ενεργώ και μοιράζομαι μέσα από τον κόσμο των παραμυθιών»με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τον διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας Παπαγεωργίου Κυριάκο ΠΕ 11 , την υπεύθυνη του προγράμματος Καλελή Ζωή ΠΕ 02 και την Καραγιάννη Ελένη ΠΕ80 και σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες του ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας δημιούργησαν μία πολυμεσική αφίσα με την οποία θέλουν να σας ενημερώσουν για τις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που υπάρχουν και οι οποίες μέσα από τις δράσεις τους επιδιώκουν να προάγουν τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Θα μπορούσατε να απευθυνθείτε σ’ αυτές τις οργανώσεις και εσείς και να βοηθήσετε εθελοντικά με δικές σας δράσεις.