Πολυμεσική αφίσα για δράσεις την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Οι μαθητές/τριες του ΕΝΝΕΓΥΛ Βέροιας στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Εκφράζομαι, ενεργώ και μοιράζομαι μέσα από τον κόσμο των παραμυθιών»με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τον διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Βέροιας Παπαγεωργίου ΠΕ11 Κυριάκο , την υπεύθυνη του προγράμματος  Καλελή Ζωή ΠΕ 02 και την Καραγιάννη Ελένη ΠΕ80 και σε συνεργασία με τους/τις  μαθητές/τριες  του ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας δημιούργησαν μία πολυμεσική αφίσα με την οποία θέλουν να σας ενημερώσουν σε ποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις θα μπορούσατε να απευθυνθείτε για να βοηθήσετε εθελοντικά με δικές σας δράσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε για την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης.